FAQ

Sjung med oss


Här har vi samlat lite vanliga frågor och svar som en kan gå och fundera på om en är sugen på att sjunga med oss!

När tar ni in nya medlemmar?

Strax innan terminsstart (hösttermin och vårtermin) inventerar vi körens stämmor och sammanställer hur många nya korister som behövs. Vi skriver då en utlysning om vilka stämmor vi söker korister till, som vi publicerar här på hemsidan samt på vår facebooksida (https://www.facebook.com/LinkopingsIndiekor/). Ett par veckor efter terminsstart håller vi i ett öppet rep där intresserade får komma och testa på att sjunga med oss och efterföljande veckor håller vi i insjungningar för att fylla de lediga platserna.

 

Hur gör en för att gå med i kören?

För att gå med krävs det att den som söker gör en så kallad insjungning. Det är ett tillfälle där ett par representanter från kören får en möjlighet att lyssna på den som söker till körens röst. Insjungningen består av några olika sångövningar, som inte kräver att den sökande kan läsa noter. Insjungningarna görs strax efter terminsstart och mer information om dessa finns i den utlysning som beskrivs i frågan ovan. Anmälan till insjungning sker via mail, kontaktformuläret här på hemsidan eller genom att skriva upp sig på en anmälningslista på det öppna repet.

 

Vad kostar det att vara med?

Medlemsavgiften är 100kr per termin.

Har ni några konserter?

Vi håller i en egen konsert per termin, där vi framför den repertoar som vi arbetat med under terminen. Utöver det gör vi mindre sjungningar, till exempel för företag, kommunen och på studentsittningar, under terminen.

När repar ni, och hur ofta?

Vi repar i helkör på söndagar kl 18:00-20:30. Utöver det repar varje stämma en gång varannan vecka. Vilken dag det är varierar inom stämmorna, men de repen sker generellt på kvällstid. Korister förväntas vara med på minst 75% av repen. Räkna också med att behöva öva en del på egen hand, med stöd av inspelade noter.

Var håller ni till?

På söndagarna repar vi på Skylten (nära järnvägsstationen). Stämrep sker hemma hos korister.

Måste en kunna läsa noter för att komma in?

Nej, det är inte ett krav. Om en sen kommer med i kören kommer en att behöva lära sig lite begrepp och grunder för att hänga med på vad dirigenterna pratar om.

Måste en vara student för att vara med?

Nej, det är inte ett krav.

Hur många är ni och vilka stämmor har ni i kören?

Vi är en blandkör på 48 korister, fördelade 12 per stämma i sopran-, alt-, tenor- och basstämman.

I don’t speak that much swedish, can I still apply?

The rehearsals and information that is given in the internal group is in swedish so it is good if you understand so much so you can follow what we are doing. Our recommendation is that you visit us when we have open rehearsals (we have them at the beginning of each semester, and you can find information about it on our website or our Facebook page) to test and see for yourself. Welcome!

Har du fler frågor, är det bara att du skickar ett mail eller skriver din fråga via vårt kontaktformulär.