Vi söker nya korister!

Den här terminen söker Linköpings Indiekör nya korister i alla stämmor. Kom på öppet rep 2/9 klockan 18.00 i sal U2 i C-huset på Campus valla för att prova på att sjunga med oss. Mer information kan ni hitta på vår facebook-sida: https://www.facebook.com/LinkopingsIndiekor/